Kallelse till årsstämma

Forsemölla Foto: Hans-Olof Höglund

Kallelse till Österlens Vattenråds Årsstämma den 28 maj är nu utskickad till medlemmar, styrelsen m.fl.


Har du inte fått någon inbjudan så hör av dig tina.bergstrom-darrell@tomelilla.nu