Markägare, se hit: Vattenvård i sydost

Vy över våtmark i Torup. Foto: Therese Parodi
Vy över våtmark i Torup, i Klammersbäcks avrinningsområde. Foto: Therese Parodi

Vårt tidigare projekt Österlens sköna vattendrag har fått en spin off. Tillsammans med Österlens vattenråd har vi nu dragit igång projektet Vattenvård i sydost. Vi söker därför intresserade markägare. Hör av dig! Mer ingående information om projektet samt kontaktuppgifter till samordnaren finns på projektsidan.

Via projektet kan du som markägare i sydöstra Skåne, från Segesholmsån i norr till Nybroån i söder (karta över arbetsområdet), få hjälp och rådgivning att genomföra olika vattenvårdsåtgärder som ex. våtmarker. Som markägare erbjuds du hjälp av en åtgärdssamordnare som sköter alla kontakter, ser till att projektet genomförs och söker bidrag för finansieringen. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att fler vattendrag ska uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv.

Har du tankar om en åtgärd som skulle kunna tänkas passa in? Ta då en titt på kartan och se om du befinner dig inom gränserna.